Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapsraad

Aventurijn heeft samen met de andere scholen (Olivijn en Bongerd) van Almere Speciaal een medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad zitten zowel ouders als personeelsleden die mee kunnen praten over beleid op bestuurs- en schoolniveau. De MR vergadert regelmatig met de bestuurs- en directieleden.

Samenstelling MR

Voorzitter: Henk Adriaens (personeelslid Aventurijn)
Vicevoorzitter: Elicia (ouder Bongerd)
Secretaris: Henk Hoogeveen
Marijke van der Zaag (ouder Aventurijn)
Miriam Poort (personeelslid Aventurijn)
Patrick Beentjes (ouder Olivijn)
Marjolein Ophof (personeelslid Olivijn)
Simone Tang (personeelslid Olivijn)
Femke van den Akker (personeelslid Bongerd)
Miriam van Dam (personeelslid Bongerd)

Meer informatie?

Het e-mailadres van de MR is: mr@almere-speciaal.nl.
U kunt hier het reglement van de medezeggenschapsraad downloaden.

Bekijk hier de notulen van de MR