Klachten Regeling

Hieronder vindt u de klachtenregeling voor de scholen de Olivijn, de Aventurijn en de Bongerd. We erkennen het belang van een transparant en toegankelijk proces voor het behandelen van klachten. Ouders, verzorgers en betrokkenen worden uitgenodigd om gebruik te maken van deze regeling indien nodig. Samen streven we naar een veilige en ondersteunende leeromgeving voor alle leerlingen.

Klachten Regeling