Stichting Almere Speciaal

Stichting Almere Speciaal is onderdeel van Passend Onderwijs Almere. Alle besturen van Almere zijn in Passend Onderwijs Almere vertegenwoordigd.
Passend Onderwijs Almere heeft zich als doel gesteld:

"Alle Almeerse kinderen succesvol in Almere naar school."


Lerarentekort
Het landelijk lerarentekort is vrijwel dagelijks in het nieuws, helaas geldt dit ook voor Almere. Voor onze scholen voor speciaal onderwijs hebben we op dit moment ook meerdere onvervulde leerkrachtvacatures, waardoor het bestuur genoodzaakt is om op dit moment geen leerlingen meer toe te laten op SO De Bongerd. Voor SO Olivijn geldt dat in de meeste groepen geen leerlingen meer geplaatst kunnen worden.

Door de kleinschaligheid van onze scholen én ons specifieke onderwijsaanbod is de onderbezetting van leraren in de dagelijkse uitvoering van ons onderwijs merkbaar.

De basale opdracht om de school draaiende te houden blijkt voor nu de uitdaging te zijn voor de schooldirecteuren en hun team, waarbij persoonlijke aandacht voor het huidige personeel om hun taak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren ook uiterst belangrijk blijft. Hierdoor is de bestuurder van Almere Speciaal genoodzaakt om op dit moment geen nieuwe leerlingen toe te laten. De directeuren van SO De Bongerd en SO Olivijn gaan een wachtlijst hanteren op de nieuwe aanmeldingen. Zij blijven betrokken in het proces van de aanvraag TLV, en blijven meedenken in een mogelijk, liefst tijdelijk, aanbod elders.

Als stedelijke voorzieningen zijn wij een school van- en voor de hele stad. Het raakt ons daarom allen en het vraagt om een stedelijke aanpak in het werven van leraren om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen.
De reguliere werving en selectiemiddelen blijken niet (meer) toereikend. Het vraagt creativiteit in het aanboren van alternatieven, wellicht ook om het vanuit een andere invalshoek te gaan benaderen, waarbij de gemeente -binnen haar mogelijkheden- hun steun heeft aangeboden.

Wij vragen ook uw steun en vertrouwen op het besluit tot de opnamestop, uw samenwerking in de tijdelijke onderwijsplek elders en de integrale aanpak voor het lerarentekort in onze stad. Vanzelfsprekend kunnen we ook uw steun gebruiken bij het vinden van goede nieuwe (tijdelijke) leerkrachten.


De scholen zijn te bereiken via hun eigen websites:

 

Op de website van Passend Onderwijs Almere is informatie te vinden over de toeleiding.